خانه فیروزه ای

آشیانه ای پر از عشق و محبت برای یک عمر با هم بودن...

خانه فیروزه ای

آشیانه ای پر از عشق و محبت برای یک عمر با هم بودن...

هدیه ای برای تولد عشقم
همو که زندگی شیرینمان مدیون مهربانی ها و بزرگواری ها و استواری های اوست...
و من عاشقانه تر از قبل بیشتر از گذشته و مجنون وار برایش می نویسم : دوستت دارم

اینجا همسرانه های دو نفره من و همسر مهربونم جاریه
عاشقانه ای آرام برای یک عمر زندگی پرمهر
یه خونه فیروزه ای که هم بقیه ببینن که من چقدر همسرم رو دوست دارم 
و هم اینکه فضایی باشه که بتونیم به هم کمک کنیم برای یک سفر ابدی و زیبا به سوی بهشت
 با شعار :

                       همسفر تا بهشت...


پ.ن : همسر گلم هر روز که از زندگیمون میگذره خیلی بیشتر از گذشته عاشقت میشم